Diploma d'Especialització
Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica

Pendent de renovació de l'homologació en l'àmbit familiar i en la part general per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

7a Edició

Pla d'estudis

 • Introducció a la conflictologia i comunicació


  Introducció a la conflictologia:

  • Aproximació al concepte de conflicte
  • Teories del conflicte social
  • Trets característics d’un conflicte
  • Tipologia de conflictes: factors i causes
  • Avantatges i recompenses. Intervencions


  Comunicació amb èxit:

  • De la idea al discurs
  • Comunicació verbal
  • Comunicació no verbal
  • La gestió de les emocions
  • Comunicació en situacions de crisi
  • Casos pràctics: comunicació, crisi i conflicte
 • Negociació i Mediació i Altres Procediments i Eines en la Gestió de Conflictes


  La negociació:

  • Què és la negociació?
  • El procés negociador
  • Preparació i desenvolupament de la negociació
  • Casos de negociació


  La mediació:

  • Què és la mediació? Principals models
  • Característiques de la mediació
  • Claus i tècniques de mediació per a l’acord
  • Seguiment i avaluació de l’acord
  • El rol i les competències del/de la mediador/a
  • Anàlisi de casos de mediació aplicada


  Altres procediments de resolució de conflictes:

  • Facilitació i procés facilitador
  • Diàlegs apreciatius
  • El joc en i per a la gestió de conflictes
  • La música com a eina en la resolució de conflictes
  • Música, emocions i conflicte
 • Introducció a l'enfoc sistèmic: anàlisi del conflicte familiar


  Introducció a l'enfoc sistèmic i anàlisi del sistema familiar:   

  • Anàlisis del sistema familiar des de l'enfoc sistèmic
  • El genograma familiar
  • El cicle de vida de les famílies
  • Els secrets de la família i el llegat intergeneracional
  • Principals tipologies i estructures familiars
  • Les capacitats de les famílies
  • Tècniques i estratègies d'anàlisis i d'intervenció des de l'enfoc sistèmic


  Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar:

  • Conflictes susceptibles de mediació familiar
  • Efectes psicològics i relacionals dels conflictes en els diferents membres
  • Conflictes en l'àmbit de la parella i mediació familiar
  • Conflictes familiars i violència de gènere


  El rol de la persona mediadora:

  • Les emocions de la persona mediadora
  • Autoconeixement i el rol de la persona mediadora
  • Ressonàncies personals i familiars de la persona mediadora
  • Treball en equip i lideratge en mediació familiar
 • Metodologies d'intervenció en conflictes familiars: mediació sistèmica i altres tècniques


  Procediments i tècniques per a la Mediació familiar:

  • Inici del procés de mediació: clarificació de la demanda i construcció d'objectius
  • Generació d'opcions en el procés de mediació
  • Tècniques, eines o intervencions  en la mediació familiar
  • Acords en el procés de mediació familiar
  • Incorporació dels infants a les entrevistes          


  Altres tècniques i recursos per a la intervenció en conflictes familiars:

  • Pràctiques restauratives en l'àmbit familiar i de menors
  • Mediació familiar en situacions asimètriques
  • Eixos per a educar en i per al conflicte: prevenció/provenció
  • Escultures familiars i altres tècniques sistèmiques en la mediació


  Conflictes familiars més enllà de la ruptura de parella:

  • Conflictes familiars vinculats a processos d'adopcions/acolliments
  • Conflictes familiars i salut mental: més enllà del fàrmac
  • Conflictes familiars i interculturalitat
  • Conflictes familiars i dret hipotecari
  • Conflictes en empreses familiars
  • Conflictes familiars vinculats a LGTBI
  • Conflictes familiars vinculats a situacions d'abusos sexuals
  • Conflictes familiars i assetjament escolar (Bullying)
 • La mediació familiar a Catalunya: regulació jurídica


  La mediació familiar: passat, present i futur:

  • Història de la Mediació Familiar a Catalunya
  • Serveis de Mediació Familiar a Catalunya
  • Mediació familiar al s.XXI: reptes i nous enfocs


  Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar:

  • La mediació en situacions de separació, divorci, nul·litat o ruptura de la unió de fet
  • Codi civil i codi de família a Catalunya. Llei d'Unions Estables de Parelles Heterosexuals i Homosexuals
  • El conveni regulador, l'acta de mediació i clàusules de mediació en el conveni
  • El sistema protector dels menors. Llei del menor i mediació dins el conflicte familiar
  • Com treballar amb el professional del dret en les mediacions familiars
  • Figura del/la coordinador/a de parentalitat
 • Disseny i desenvolupament de projectes de GAC
  • Criteris i instruments per al disseny de programes
  • Les tecnologies de la informació i comunicació
  • Projectes aplicats de GAC
 • Pràctiques o realització de projecte pràctic

  Els/les alumnes podran escollir entre la realització d'un projecte pràctic o la realització de pràctiques en empreses, institucions o organitzacions.

Titulació

Diploma d'Especialització en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis