Matrícula tancada

Diploma d'Especialització
Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica

Curs homologat en l'àmbit familiar i en la part general per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

7a Edició

Raons per a realitzar el curs

Els coneixements adquirits en el postgrau faciliten el creixement i la millora en el rol professional i permeten treballar des d’una perspectiva sistèmica. 

La gestió de conflictes esdevé un nou àmbit professional en el qual desenvolupar-se, i el postgrau estarà homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

El coneixement i les competències adquirides són molt útils i pràctics i es poden aplicar a diferents àmbits i situacions conflictives, especialment aquelles vinculades a l’àmbit familiar.

PRESENTACIÓ

El Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica pretén facilitar eines i recursos pràctics als futurs professionals de la conflictologia per capacitar-los en el seu rol com a mediadors familiars des d’una perspectiva sistèmica. Així, no només es desenvolupen tècniques i recursos útils per a la mediació sinó que també s’exerciten competències i habilitats per a la prevenció i resolució de conflictes, incidint i difonent la cultura del diàleg i la resolució de conflictes com a via alternativa (en moltes ocasions millor, més ràpida, menys traumàtica i més econòmica) a la via judicial.

També és útil per totes aquelles persones que treballen en el context familiar i volen adquirir eines i recursos per a facilitar la gestió positiva de conflictes i l'acompanyament de les famílies en les diferents fases del seu cicle vital.  

Es treballaran els aspectes clau que la perspectiva sistèmica facilita a l’anàlisi del conflicte familiar i a les possibles línies de prevenció o resolució alternativa d’aquests conflictes. Des d’aquest enfocament es tindrà en compte tot el sistema familiar, les relacions entre els seus membres i també entre aquests i l’entorn.

Més enllà dels conflictes de parella es treballaran també altres conflictes que poden aparèixer al llarg del cicle de vida de les famílies, així com les possibles repercussions que poden tenir en el sistema familiar.

La metodologia de la mediació aplicada al sistema familiar es complementarà amb altres tècniques i recursos nous per a la prevenció i resolució dels conflictes familiars, una formació bàsica sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació i un treball vivencial sobre les habilitats i competències del mediador i el seu rol professional.

Tot això, comptant amb la implicació de professionals formadors procedents de sectors i rols diversos, tots ells relacionats amb la gestió de conflictes en l’àmbit familiar. I és que l’enfocament multidisciplinari i el treball en xarxa esdevenen elements clau per als futurs professionals de la mediació familiar que vulguin desenvolupar la seva tasca des d’una perspectiva sistèmica.

El Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica té un format semipresencial, fet que possibilita una formació teoricopràctica a distància ajustada a les necessitats horàries i temporals de cada persona. Aquesta formació es complementa amb les sessions presencials que permeten l’aprofundiment dels coneixements adquirits durant la fase virtual i a la vegada faciliten l’adquisició, la millora i l’exercitació de competències i habilitats per a la mediació i resolució de conflictes familiars. Aquestes sessions presencials seran eminentment pràctiques i contextualitzades en l’anàlisi de casos reals de mediació familiar des d’una perspectiva sistèmica. Per això hi col·laboraran diferents experts en la matèria així com professionals que treballen en diferents institucions, empreses i equips de mediació familiar o resolució de conflictes.

Aquest postgrau pot resultar molt enriquidor per totes aquelles persones especialitzades en mediació comunitària que vulguin ampliar els seus coneixements i possibles àmbits de treball. A la vegada, esdevé una formació molt útil per a tots aquells professionals vinculats a l'àmbit de la teràpia familiar sistèmica que volen ampliar la formació adquirint tècniques i estratègies especialitzades per a l'acompanyament de famílies que es troben en situacions de conflicte.

Eines i recursos per acompanyar les famílies en conflicte

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis